Trang chủ Thông báo - Tin tức Giới thiệu Hướng dẫn thủ tục Sơ đồ website  
Trang chủ
Thông báo - Tin tức
Giới thiệu
Hướng dẫn thủ tục
Sơ đồ website
BIỂU MẪU
Đối với người Việt Nam
Đối với người nước ngoài


PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH
Phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
THÔNG BÁO - TIN TỨC
VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ XNC ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Thông tư số 04/2002/TTLT hướng dẫn NĐ 21/2001/NĐ
Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005
NĐ21/2001/NĐ-CP 28-5-2001 hướng dẫn Pháp lệnh XNC
Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04/05/2001 của CP quy định về ĐK ANTT đối với một số ngành nghề kinh doanh có ĐK
`
CHỨC NĂNG TRỰC TUYẾN
Dành cho CQ, tổ chức, DN
THÔNG TIN CHUNG
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Ninh Bình
Phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình